خانه اخبار استانی عکس/ نشست استاندار با روسای ستاد کاندیداهای ریاست جمهوری در بوشهر