خانه اخبار ویژه عکس/ نوزاد عجول در جاده برفی به دنیا آمد