خانه اخبار ویژه عکس/ هاشمی‌نسب با لباس جنجالی‌ترین دربی ایران