خانه اخبار ویژه عکس/ هدیه زیبای سردار آزمون برای سیدحسین حسینی