خانه اخبار ویژه عکس/ هدیه طعنه آمیز هواداران تراکتور برای مهاجم جنجالی