خانه اخبار ویژه عکس/هدیه عجیب به هنرمند بزرگ ایران در یک مراسم!