خانه اخبار کادر قرمز عکس/ هنرمندانی که در قلاب بافی استادند!