خانه اخبار ویژه عکس/ هواداران تراکتور ورزشگاه را پر نکردند!