خانه اخبار ویژه عکس هوایی از آخرین بازمانده‌ فضای سبز تهران!