خانه اخبار ویژه عکس/ هوای این شهر در میانه زمستان، تابستانی شد!