خانه اخبار ویژه عکس/واکنش آذر منصوری به وضعیت رئیسی جمهور