خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش بازیگر نوروز رنگی به حواشی ازدواجش