خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش بهاره افشاری درباره خبر مهاجرتش