خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش توئیتری پورمحمدی به دیوانگاره جدید میدان ولیعصر