خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش عموپورنگ به ترانه جدید ساسی مانکن