خانه اخبار ویژه عکس/واکنش معنادار مرجانه گلچین به خودکشی یک پزشک