خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش پناهیان به برد تیم ملی از ژاپن