خانه اخبار ویژه عکس/ واکنش یک روحانی به نقش یک زن در مسلمان شدن مورایس