خانه اخبار ویژه عکس/ وزیر رئیسی در مراسم سالگرد مادر علی مطهری