خانه اخبار ویژه عکس/ وضعیت عجیب گلر ذوب‌آهن در هنگام ضربه پنالتی