خانه اخبار استانی عکس/ وضعیت ماهی‌های تلف‌شده در گناوه بررسی شد