خانه اخبار ویژه عکس/ وقتی که کودک درون کریم باقری فعال می‌شود