خانه اخبار ویژه عکس/ پارسا پیروزفر؛ دنیا به کام بازیگر خوش سیما