خانه اخبار ویژه عکس/ پاسخ جالب باشگاه مس رفسنجان به بیانیه استقلال