خانه اخبار ویژه عکس/ پاکستان زودتر از ایران عزای عمومی اعلام کرد