خانه اخبار ویژه عکس/ پایان شایعات درباره حسن یزدانی و کامران قاسمپور