خانه اخبار ویژه عکس/ پایان شایعات درباره فرهاد مجیدی