خانه اخبار ویژه عکس/ پدر مرحوم «آل‌هاشم» و فضیلتی فراموش‌شده: وظیفۀ پسران د‌ر قبال پدران