خانه اخبار ویژه عکس/ پرنده‌ای که کارگران را از مرگ نجات می‌داد