خانه اخبار ویژه عکس/ پرچم بزرگ پرسپولیس در ورزشگاه آزادی یک ساعت قبل از بازی