خانه اخبار ویژه عکس/ پزشکیان با حسن روحانی دیدار کرد