خانه اخبار ویژه عکس/ پسری که با فدا کردن جانش، قهرمان ایرانی‌ها شد