خانه اخبار ویژه عکس/ پلاک ماشینی در دبی که از خودِ خودرو گرانتر است!