خانه اخبار ویژه عکس/ پوشش متفاوت جلیلی در سفر انتخاباتی