خانه اخبار ویژه عکس/ پوشش متفاوت سردار قاآنی پای صندوق رای