خانه اخبار ویژه عکس/ پیام دیگری از هادی چوپان بعد از نایب قهرمانی