خانه اخبار ویژه عکس‌/ پیام ستاره اماراتی برای فرهاد مجیدی پس از جدایی