خانه اخبار ویژه عکس/ پیراهن پله روی مجسمه مسیح در سالگرد درگذشت