خانه اخبار ویژه عکس/ چهره «حضرت یعقوب» سریال یوسف پیامبر در ۷۱سالگی