خانه اخبار ویژه عکس/ چهره عجیب و ترسناک یک گدا در دوره قاجار