خانه اخبار ویژه عکس/ چهره گریان آجودان مخصوص رئیسی در مراسم تشییع