خانه اخبار ویژه عکس/ چه کسی رئیسی را به نیویورک بدرقه کرد؟