خانه اخبار ویژه عکس/ کت و شلوار‌های شیک بازیکنان نساجی در سفر به هند