خانه اخبار ویژه عکس/ کرونای ۱۴۰۳ با علائم جدید آمد