خانه اخبار ویژه عکس/ کری‌خوانی اماراتی‌ها برای کریس رونالدو با تصویر فرهاد مجیدی