خانه اخبار ویژه عکس/ کری‌خوانی دوباره سردار آزمون برای اماراتی‌ها