خانه اخبار ویژه عکس/ کشف یک نقاشی ۵۰۰ ساله استثنائی