خانه اخبار ویژه عکس/کنایه سنگین المیرا شریفی‌مقدم به ۲۰ نهاد فرهنگی