خانه اخبار ویژه عکس/ کنایه عباس عبدی به جمله «تا اخر ایستاده ایم» جلیلی