خانه اخبار ویژه عکس/ کنایه محمود فکری به فرهاد مجیدی در برنامه تلویزیونی